ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Περιγραφή Ιατρείου

     Το Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Εργαστήριο εγκαταστάθηκε, οργανώθηκε και λειτουργεί σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, με παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.


     Η συνέπεια, η επιστημονική αρτιότητα και ο σεβασμός προς τον παραπέμποντα ιατρό, χαρακτηρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του.  


     Η απόλυτη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εξασφαλίζεται από τον υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό του Εργαστηρίου (αναλυτές των εταιρειών Roche, Siemens, Biomerieux) αλλά και τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο αναφοράς. 


    Τα περισσότερα αποτελέσματα δίνονται αυθημερόν, ενώ σε επείγουσες περιπτώσεις η διεκπεραίωση των εξετάσεων και η παράδοση των αποτελεσμάτων είναι άμεση.